Sprawdź status wniosku o podjęcie działalności gospodarczej

(nabór kwiecień 2022)