IkonaNajnowsze oferty pracy
Fryzjer
ODA TIME FOR BEAUTY OLHA BYSHOVETS
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy23 zł
Nr oferty: 23/8767
Zamknij
Fryzjer
ODA TIME FOR BEAUTY OLHA BYSHOVETS
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 23 zł
stpr/23/8767
Strzyżenie damskie i męskie. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20 oraz w soboty w godzinach 10-17.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
średnie zawodowe
Pozostałe
mile widziane certyfikaty z fryzjerstwa, doświadczenie na danym stanowisku.
Kontakt ws. oferty
tel.: 574 786 001, 452 957 186e-mail:
Konserwator
ADRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy25 zł
Nr oferty: 23/8766
Zamknij
Konserwator
ADRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 25 zł
stpr/23/8766
Utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym, wykonywanie drobnych prac konserwatorskich. Praca od poniedziałku do piątku, od godziny 8 (godziny czasu pracy według ustaleń z pracodawcą). Obsługa budynków na ul. Grunwaldzkiej, Wassowskiego i Wajdeloty.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
brak lub niepełne podstawowe
Pozostałe
gotowość do podjęcia pracy od zaraz.
Kontakt ws. oferty
tel.: 58 341 12 31e-mail:
Funkcjonariusz straży granicznej
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy5555 zł
Nr oferty: 23/8765
Zamknij
Funkcjonariusz straży granicznej
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 5555 zł
stpr/23/8765
Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Pracodawca poszukuje do pracy w placówkach Straży Granicznej w: Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Krynicy Mirskiej, Władysławowie, Kołobrzegu, Szczecinie, Ustce, Świnoujściu oraz Dywizjonach w Gdańsku i Świnoujściu.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
średnie ogólnokształcące
Pozostałe
posiadanie wyłącznie obywatelstwo polskiego (z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust.1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Dz.U. z 2005r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.), posiadanie nieposzlakowanej opinii, osoba nie karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, gotowość podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, osoba dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych), osoba która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail: nabor.mosg@strazgraniczna.pl
Nauczyciel matematyki
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy1100 zł
Nr oferty: 23/8763
Zamknij
Nauczyciel matematyki
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 1100 zł
stpr/23/8763
Nauczanie matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym. Praca od poniedziałku do piątku, według grafiku ustalonego z pracodawcą.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
wyższe (w tym licencjat)
Pozostałe
wykształcenie wyższe pedagogiczne, doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą.
Kontakt ws. oferty
tel.: 58 301 67 34e-mail: administracja@ilo.gda.pl
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w oddziale wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydziału polityki społecznej
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy5400 zł
Nr oferty: 23/8762
Zamknij
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w oddziale wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydziału polityki społecznej
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 5400 zł
stpr/23/8762
Kontrola działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Kontrola realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Kontrola zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa.Prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydawania i uchylania zezwoleń na przyjęcie kolejnego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego. Godziny i wymiar czasu pracy według ustaleń z pracodawcą.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
wyższe (w tym licencjat)
Pozostałe
wykształcenie wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku: prawo,administracja, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Staż pracy co najmniej 3 lata w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych instytucjach zajmujących się problematyką dziecka i rodziny. Znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail:
Pomoc kuchenna
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy2970 zł
Nr oferty: 23/8761
Zamknij
Pomoc kuchenna
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 2970 zł
stpr/23/8761
Pomoc w kuchni, pomoc przy wydawaniu obiadów w stołówce, sprzątanie. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9-15.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
brak lub niepełne podstawowe
Pozostałe
mile widziane doświadczenie zawodowe. Precyzyjność, obowiązkowość, energiczność.
Kontakt ws. oferty
tel.: 58 682 40 38e-mail: m.alanowska@zso5.edu.gdansk.pl
Pracownik utrzymania czystości
DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy23 zł
Nr oferty: 23/8760
Zamknij
Pracownik utrzymania czystości
DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 23 zł
stpr/23/8760
Prace porządkowe na terenie szpitala. Godziny i wymiar czasu pracy według ustaleń z pracodawcą.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
podstawowe
Pozostałe
gotowość do podjęcia pracy, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Kontakt ws. oferty
tel.: 694 845 826e-mail:
Salowa
DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy23 zł
Nr oferty: 23/8759
Zamknij
Salowa
DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 23 zł
stpr/23/8759
Sprzątanie oddziałów i sal operacyjnych. Praca od poniedziałku do niedzieli, w systemie pracy 6/9/12 (według grafiku ustalonego z pracodawcą).
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
podstawowe
Pozostałe
mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
Kontakt ws. oferty
tel.: 694 845 826e-mail:
Magazynier
ALCO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapyPrzejazdowo
ikona pieniędzy4500 zł
Nr oferty: 23/8758
Zamknij
Magazynier
ALCO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapy Przejazdowo
ikona pieniędzy 4500 zł
stpr/23/8758
Przyjmowanie i wydawanie towarów, kompletowanie towaru według zamówień, inwentaryzacja stanów magazynowych, inne proste prace magazynowe. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7-15 lub 10-18.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe
Pozostałe
mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie, siła fizyczna, motywacja do pracy, dokładność, sumienność, zaangażowanie. Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT.
Kontakt ws. oferty
tel.: 695 875 941e-mail: monika.milewska@unitedbeverages.pl
Terapeuta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
ikona mapyPruszcz Gdański
ikona pieniędzy2500 zł
Nr oferty: 23/8757
Zamknij
Terapeuta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
ikona mapy Pruszcz Gdański
ikona pieniędzy 2500 zł
stpr/23/8757
Organizowanie zajęć o charakterze profilaktyczno - rozwojowym, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej zgodnie z ustalonym harmonogramem, opracowanie autorskiego programu profilaktyczno-terapeutycznego dla określonej grupy dzieci, prowadzenie wymaganej dokumentacji, współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, psychologiem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu , świetlicy i szkole, pomoc w nauce szkolnej, ewaluacja efektywności działań profilaktyczno-terapeutycznych, wzbogacanie warsztatu pracy autoedukacja, ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt, materiały i pomoce edukacyjne w powierzonej grupie. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 14-18.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
wyższe (w tym licencjat)
Pozostałe
wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań, nieposzlakowana opinia, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, obywatelstwo polskie. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail:
Dyspozytor oczyszczalni
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy5500 zł
Nr oferty: 23/8752
Zamknij
Dyspozytor oczyszczalni
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 5500 zł
stpr/23/8752
Kontrola pracy urządzeń, obiektów i linii technologicznych oczyszczalni ścieków Wschód i przepompowni ścieków Bogatka, bieżące korygowanie parametrów techniczno-technologicznych procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Praca od poniedziałku do niedzieli, w systemie dwuzmianowym: 7-19, 19-7.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
wyższe (w tym licencjat)
Pozostałe
wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność do pracy w systemie II zmianowym (7-19, 7-19) oraz weekendy i święta. Mile widziane uprawnienia energetyczne grupy E2/E3, D2/D/3 oraz znajomość technologii oczyszczalni ścieków.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail: praca@gdanskiewodociagi.pl
Konserwator ujęć i stacji uzdatniania wody
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy4745 zł
Nr oferty: 23/8751
Zamknij
Konserwator ujęć i stacji uzdatniania wody
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 4745 zł
stpr/23/8751
Prowadzenie konserwacji instalacji technologicznych i obiektów, utrzymanie czystości przy technologii stacji uzdatniania wody (m.in. czyszczenie komór, osadników, zbiorników wody), wykonywanie przeglądów filtrów, aeratorów, pomiarów poziomów wody w studniach głębinowych i piezometrach, wymiana pomp głębinowych. Praca w systemie zmianowym, zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe
Pozostałe
wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane o profilu mechanik, monter instalacji sanitarnych, elektromechanik, elektryk, elektromonter, czynne prawo jazdy kat. B, brak przeciwskazań do pracy na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych, dyspozycyjność. Mile widziane uprawnienia energetyczne E1 oraz znajomość podstaw z dziedzin hydrauliki, elektryki i/lub mechaniki.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail: praca@gdanskiewodociagi.pl
Kierowca/ operator sprzętu specjalistycznego z kat. c
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy4997 zł
Nr oferty: 23/8750
Zamknij
Kierowca/ operator sprzętu specjalistycznego z kat. c
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 4997 zł
stpr/23/8750
Wykonywanie prac eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej, obsługa wozów ciśnieniowych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Praca od poniedziałku do niedzieli, zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe
Pozostałe
prawo jazdy kat. C (mile widziane C+E), umiejętność pracy z dokumentacją techniczną, czytanie mapy, dyspozycyjność, brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej, prac na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych. Mile widziane doświadczenie w pracy przy sieciach kanalizacyjnych oraz obsłudze wozów ciśnieniowych.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail: praca@gdanskiewodociagi.pl
Operator ujęć i stacji uzdatniania wody
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy4745 zł
Nr oferty: 23/8749
Zamknij
Operator ujęć i stacji uzdatniania wody
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 4745 zł
stpr/23/8749
Obsługa technologiczna ujęć i stacji uzdatniania wody w Straszynie. Praca na dwie zmiany: 7-19, 19-7, w systemie równoważnym.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe
Pozostałe
wykształcenie min. zawodowe - mile widziane kierunki mechanik, elektryk, elektromonter, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B, brak przeciwskazań do pracy fizycznej. Mile widziane uprawnienia energetyczne grupy E2.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail: praca@gdanskiewodociagi.pl
Mechanik urządzeń
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy4745 zł
Nr oferty: 23/8747
Zamknij
Mechanik urządzeń
GDAŃSKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 4745 zł
stpr/23/8747
Wykonywanie planowych i interwencyjnych prac konserwacyjnych oraz remontowo-naprawczych urządzeń mechanicznych. Praca od poniedziałku do piątku, zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe
Pozostałe
wykształcenie min. zasadnicze zawodowe o kierunku: mechanik maszyn, ślusarz-mechanik, elektromechanik, mechatronik. Znajomość urządzeń mechanicznych, prawo jazdy kat. B, brak przeciwskazań do pracy fizycznej, dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym w wymiarze 8h dziennie. Mile widziana umiejętność obsługi maszyn do obróbki skrawaniem (tokarki, frezarki, wiertarki) oraz posiadanie uprawnień spawalniczych (elektryczne i gazowe) i do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail: praca@gdanskiewodociagi.pl
Referent stażysta
Wojewódzki Sąd Administracyjny
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy4000 zł
Nr oferty: 23/8746
Zamknij
Referent stażysta
Wojewódzki Sąd Administracyjny
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 4000 zł
stpr/23/8746
Protokołowanie na rozprawach, przygotowywanie akt sądowych do posiedzeń, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, wprowadzenie do systemu informatycznego danych dotyczących wykonywanych czynności. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15-15:15.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
średnie ogólnokształcące
Pozostałe
wykształcenie co najmniej średnie, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Wymagania dodatkowe: znajomość podstawowych uregulowań dotyczących procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w sądach lub organach adminisracji publicznej. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym - praca w programach Microsoft Word i Excel. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, rzetelność i systematyczność.
Kontakt ws. oferty
tel.: e-mail:
Pracownik sprzątający
ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapyGdańsk
ikona pieniędzy3600 zł
Nr oferty: 23/8745
Zamknij
Pracownik sprzątający
ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapy Gdańsk
ikona pieniędzy 3600 zł
stpr/23/8745
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6-13,13-21 (zgodnie z ustalonym grafikiem). Miejsce pracy: Gdańsk ul. Łąkowa/ ul. Reduta Żbik.
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
podstawowe
Pozostałe
orzeczenie o niepełnosprawności.
Kontakt ws. oferty
tel.: 883 088 032, 883 988 890e-mail:
Pracownik sprzątający
ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapyBędzieszyn
ikona pieniędzy3600 zł
Nr oferty: 23/8744
Zamknij
Pracownik sprzątający
ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ikona mapy Będzieszyn
ikona pieniędzy 3600 zł
stpr/23/8744
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 7-13,13-20 (zgodnie z ustalonym grafikiem).
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie
podstawowe
Pozostałe
orzeczenie o niepełnosprawności.
Kontakt ws. oferty
tel.: 883 088 032, 883 988 890e-mail:
Mamy dla Ciebie jeszcze: 682 ofert/-y pracy. Zobacz wszystkie oferty